25.01.2023

Съобщение

На 27.01.2023 г. в 17:00 часа в стая 307 на Общ. администрация - Ивайловград ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград. 

04.06.2021

Съобщение

На 04.06.2021 г. ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

26.10.2019

Съобщение

ОИК - Ивайловград Ви уведомява относно адресите и телефоните, на които могат да се подават сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес:

 

ОИК – Ивайловград – 0876790958

Ул. „България“ № 49

 

РУ Полиция – Ивайловград – 03661 6119

Ул. „България“ № 43

 

Районна прокуратура Ивайловград – 03661 6075;  0885278380

Ул. „България“ № 42

 

Съдебен деловодител в Районен съд Ивайловград – 03661 6079;  0877414152

Ул. „България“ № 42

24.10.2019

Съобщение

На 24.10.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

23.10.2019

Съобщение

ОИК – Ивайловград, информира членовете на секционните избирателни комисии, че получаването на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК ще бъде на 26.10.2019 г. /събота/ от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация, ет.1.

23.10.2019

Съобщение

ОИК - Ивайловград съобщава, че на основание чл.87, ал.1, т.18 и чл.117- 123 от Изборния кодекс и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, срокът за подаване на заявление за регистрация на застъпници е до 17:00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявленията /приложение №73-МИ от изборните книжа/ за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в exsel формат.

23.10.2019

Съобщение

ОИК - Ивайловград съобщава, че на основание чл.87, ал.1, и чл. 124-126 от Изборния кодекс и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, срокът за предаване на списъците на упълномощените представители в ОИК е до 17:00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Списъците се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в exsel формат и се публикуват на интернет страницата на комисията.

23.10.2019

Съобщение

На 23.10.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

21.10.2019

Съобщение

На 21.10.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

18.10.2019

Съобщение

На 18.10.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

16.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

15.10.2019

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. ОИК – Ивайловград Ви уведомява, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижната секционно избирателна комисия /ПСИК/ ще се проведе в 11:00 ч. на 19.10.2019 г. /събота/ в голямата зала на Читалището.

15.10.2019

Съобщение

ОИК - Ивайловград Ви информира, че в изпълнение на т. 15 от Решение №953-МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК избирателна секция №261100002, с адрес – гр. Ивайловград, ул. "Ив. Вазов" №8 е определена за гласуване за лица с увреждания на зрението или затруднение в придвижването.

От 08:00 ч. на 25.10.2019 г. до приключване на изборния ден, заявки за помощ могат да се правят на общинските телефони: 03661/60-90; 03661/80-91 и на адрес: гр. Ивайловград; ул. „България“ №49 (сградата на общинска администрация при оперативен дежурен).

10.10.2019

Съобщение

На 10.10.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

09.10.2019

Съобщение

На 09.10.2019 г. в 14:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

04.10.2019

Съобщение

ОИК - Ивайловград Ви информира, че лицата с трайни увреждания, които са възпрепятствани да напускат дома, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, за което е необходимо да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факса или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие на документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза, удостоверяващи увреждания,  които възпрепятстват напускането на дома. Заявленията се подават в Общинска администрация стая 103, етаж I.

Подвижна избирателна секция се образува, ако до 12.10.2019 г. има подадени поне 10 заявления от лица с трайни увреждания. Ако вече е образувана подвижна избирателна секция, заявления за гласуване с подвижна избирателна секция могат да се подадат до 21.10.2019 г.

 

04.10.2019

Съобщение

ОИК – Ивайловград съобщава, че крайния срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес ( Приложение № 13-МИ от изборните книжа) е до 12.10.2019 г. в Общинска администрация стая 103, етаж I.

01.10.2019

Съобщение

На 01.10.2019 г. в 14:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

28.09.2019

Съобщение

На 28.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

26.09.2019

Съобщение

На 26.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

24.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

23.09.2019

Съобщение

На 23.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

19.09.2019

Съобщение

На 20.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

19.09.2019

Съобщение

На 19.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

19.09.2019

Съобщение

Във връзка с регистрацията на кандидатски листи  по реда на Решение № 943-МИ от 02. 09. 2019 г. на ЦИК, съгласно т.18.1. от решението  предложението за регистрация та на кандидатската листа следва да се представи в ОИК на хартиен и технически носител  в ексел формат. Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител може да изтеглите от следния линк:

https://cik.is-bg.net/upload/101835/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019+%288%29.xlsx

18.09.2019

Съобщение

На 18.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК - Ивайловград.

17.09.2019

Съобщение

На 17.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград.

17.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи за общински съветници, кандидатите за  кметове  и независимите кандидати в Общинска избирателна комисия Ивайловград  ще се извършва всеки календарен ден  от 17.09.2019 г. и приключва на 24.09.2019 г. в 17:00 часа. Документи се подават в Сградата на Общинска администрация – Ивайловград, ул. „България” №49, ет. 3, стая 307.

16.09.2019

Съобщение

На 16.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград.

13.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград.

12.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия –  Ивайловград  приема заявления за регистрация  на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. всеки календарен ден oт 9:00 часа до 17:00 часа. Срок за подаване на заявленията – до 17:00 часа на 16.09.2019 г.  Документи се подават в Сградата на Общинска администрация – Ивайловград, ул. „България” №49, ет. 3, стая 307.

12.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград.

11.09.2019

Съобщение

На 11.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград.

10.09.2019

Съобщение

На 10.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград

09.09.2019

Съобщение

На 09.09.2019 г. в 17:00 ще се проведе заседание на ОИК- Ивайловград

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 075 / 27.01.2023

  относно: Подадена оставка от Анифе Ълдъз - кмет на кметство Железино.

 • № 074 / 04.06.2021

  относно: Заявление от Стефан Иванов Танев, във връзка с освобождаване от заеманата от него длъжност, като общински съветник.

 • № 073 / 02.11.2019

  относно: Заявление от Дарина Михайлова Кисьова , във връзка с отказ от избор за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения